HUMAN RESOURCES

Our Human Resources Policy

We are a big team with the values of honesty, dynamism, rapid adaptation to changing conditions and work orientation, and our milestones when forming this team include:

Şirket ihtiyacına göre doğru işe doğru eleman almak Recruiting the right persons for the right job depending on company needs;
Alınan personelin en kısa ve en etkili şekilde oryantasyonunun tamamlanmasını sağlamak Ensuring the orientation of any new staff as soon and effective as possible
Bireyleri destekleyerek, iş süreçlerine ve sonuçlarına yaptıkları katkının şirket hedeflerine sağladığı girdiyi gözlemleyebilmek için motive etmek Supporting individuals and motivating them in order to observe the input that they provide for company targets through their contributions to business processes and results
Şirket hedeflerine girdi sağlama yolunda, sürekli öğrenme ortamının yaratılarak çalışanların bireysel gelişimine katkı sağlamak Contributing to the individual development of employees by creating a continuous learning environment in order to provide inputs for company targets
Yaratılan çalışma ortamı ile ekip çalışmasını teşvik ederek çalışanlarımızın hedeflerinde daha başarılı olmasını sağlamak Ensuring that our employees become more successful with their targets by encouraging teamwork through the work environment created
Takım çalışmasını destekleyen çalışma ortamının sürekliliğini ve kurumsal aidiyeti sağlamak Ensuring the continuity of a work environment that supports teamwork and also ensuring organisational belonging,
Sürekli gelişen ve iyileşen organizasyon olma ilkesinin şirket bünyesinde benimsenmesine katkıda bulunmak Contributing to the adoption across the company of the principle of being a continuously developing and improving organisation.

 

Human Resources