Ödül İstanbul İnşaat Süreci

Ödül İstanbul İnşaat Seyri – 08.06.2018

• G Blok 40.kat tünel kalıp ve demir imalatı devam ediyor.
• C Blok 34.Kat döşeme kiriş ve tabliye donatı imalatı devam ediyor.
• D Blok 34.Kat perde kalıp-beton imalatı devam ediyor.
• F Blok 37.Kat perdeleri demir donatı imalatı devam ediyor.
• H Blok temel 1.kademe betonu döküldü.